Select Page

Karens Minde Bibliotek og Kulturhus

Ombygning / Optimering / Nybyg
;

Ydelse:

Kultur

Arkitekt:

Tegnestuen Krabbe

Bygherre:

Byggeri København / Kultur og Fritidsforvaltningen

Lokation:

København, Sydhavn

År

2017-2019

Ny hovedindgang og tilbygning til eksisterende bevaringsværdige bebyggelse. Renovering af 600 m² eksisterende faciliteter for bibliotek, cafe / spillested og kulturhus.

Karens Minde, som rummer både mødefaciliteter, bibliotek, cafe / spillested og børnekulturhus ønskede en ny synlig fælles indgang og bedre flow i huset. Opgaven blev løst gennem optimering af eksisterende m2, enkelte lokalerokader samt nyt fælles centralt fordelings- og ankomstområde, hvor også aktiviteter på tværs af institutioner og åbningstider kunne foregå.

I samarbejdet mellem institutionerne skabte vi synergi og er stattede den institutionelle stemning med hyggelige og varme omgivelser i tæt kontakt med naturen. Karens minde er ikke længere et sted hvor man enten låner en bog, drikker en kaffe eller lytter til en koncert, det er nu et både/og sted med mærkbart flere besøgende.

Skal vi være en del af jeres næste projekt?