Select Page

Ungdomens demokratihus

Ombygning / Transformation
;

Ydelse:

Kultur

Arkitekt:

Tegnestuen Krabbe

Bygherre:

Byggeri København

Lokation:

København, Kødbyen

År

2020 - 2021

Transformation af et oprindeligt kølehus i Kødbyen fra kontor til 450 m² Kulturhus for Ungdomspolitiske partier.

Byggeriet er et eksempel på hvordan man med meget simple greb kan omdanne et tidligere kølehus fra udtjente kontorlokaler til et nutidigt kulturhus. En bærende grundidé har været at finde frem til og dyrke husets blivende værdier, både de originale og de historiske værdier og kombinere disse med nutidige og skræddersyede elementer der sammen udgør rammen om huset fremtidige liv_ Et hus for ungdommen.

Alle valg er truffet i tæt samarbejde med de fremtidige brugere, visionen var deres, huset skulle rumme inspirerende rammer for fest, debat og holdningsudvekslinger til den ungdommer sammen skal tegne fremtiden. Bæredygtighed og farver var i fokus, hvilket afstemt med funktionen har givet hvert rum sin helt unikke karakter.

Skal vi være en del af jeres næste projekt?